Παρακολούθηση οχημάτων GPS σε πραγματικό χρόνο

Καθώς η τεχνολογία GPS ωριμάζει και ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης με βάση το GPS έγινε πιο διαδεδομένος, όλο και περισσότερες εταιρείες άρχισαν να παρατηρούν τα πολλαπλά οφέλη της παρακολούθησης οχημάτων. Με το οικονομικό πλαίσιο να είναι λιγότερο φιλικό στις μέρες μας, οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να εξοικονομήσει πόρους της εταιρείας και να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση των περιουσιακών στοιχείων θα μεταφραστεί σε πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους λειτουργίες και αύξηση των επιχειρηματικών κερδών.

Τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης οχημάτων θα παρέχουν ζωντανές πληροφορίες και δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν τη συνεχή και ενημερωμένη παρακολούθηση του στόλου οχημάτων μιας εταιρείας. Σε αντίθεση με τα «παθητικά» συστήματα όπου η συσκευή GPS αποθηκεύει τις πληροφορίες τοπικά για λήψη και αξιολόγηση αργότερα, οι λύσεις παρακολούθησης στόλου σε πραγματικό χρόνο θα μεταδίδουν τις ίδιες πληροφορίες στη διαδρομή χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα ή δορυφορικά δίκτυα. Αυτό όχι μόνο επιτρέπει καλύτερη παρακολούθηση, αλλά και παράγοντες στην ικανότητα του διαχειριστή συστήματος να ενεργεί βάσει των ζωντανών δεδομένων και να αντιμετωπίσει απρόσμενα γεγονότα, προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητα ή να μεγιστοποιήσει τη χρήση του στόλου.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι πολυάριθμα. Η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της χρήσης οχημάτων θα παρέχει ένα μέσο για τη μείωση της ανεπιθύμητης ή υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμου. Οι διαδρομές μπορούν να σχεδιαστούν και να μεταφορτωθούν σε μια συσκευή πλοήγησης GPS, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες να επιλέξουν βέλτιστες λύσεις για εμπορευματικές μεταφορές βάσει συγκεκριμένων αναγκών, είτε αυτές που σχετίζονται με το χρόνο για γρήγορες παραδόσεις ή σχετικές με το μέγεθος και το βάρος που απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες ταξιδιού.

Η ικανότητα τέτοιων συστημάτων να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να παρέχουν ιστορικά δεδομένα με τη μορφή εύκολα προσαρμόσιμων αναφορών είναι επίσης ένας παράγοντας που θα συμβάλει στην επιλογή των καλύτερων λύσεων. Αυτό θα βοηθήσει στη διαδικασία σχεδιασμού βέλτιστων διαδρομών, καθώς θα προετοιμάσει μια επισκόπηση των καταστάσεων χρήσης του στόλου από ιστορική άποψη. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να μετριάσει τις απώλειες κερδών και να βελτιώσει την αποδοτικότητα με βάση τους ιστορικούς μέσους όρους σχετικά με τις παραμέτρους μεταφοράς, όπως η κατανάλωση καυσίμου, οι χρόνοι ταξιδιού ή η αποδοτικότητα κόστους ανά διαδρομή διαδρομής.

Λειτουργίες όπως ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο παρέχουν συνεχείς πληροφορίες για οδικά συμβάντα και μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους τόσο για την κατανάλωση καυσίμου όσο και για τους χρόνους μεταφοράς. Με πληροφορίες που είναι άμεσα διαθέσιμες, ένα σύστημα παρακολούθησης οχημάτων GPS θα διευκολύνει την επιλογή μιας βέλτιστης πορείας για κάθε όχημα με βάση τις ενημερωμένες πληροφορίες κυκλοφορίας. Σε συνδυασμό με μια δυνατότητα σχεδίασης, αυτό θα επιτρέψει στον χειριστή του συστήματος να καθορίσει επίσης ιδανικές διαδρομές ή να τις αλλάξει σε περίπτωση νέων συμβάντων και κατά συνέπεια να στείλει τα δεδομένα απευθείας στον οδηγό.

Ορόσημα, σημεία ενδιαφέροντος, όπως τοποθεσία προορισμού ή τοποθεσίες φόρτωσης, καθώς και σε οδηγίες οδήγησης διαδρομής, μπορούν επίσης να επισημανθούν, αργότερα να τροποποιηθούν και να σταλούν στους οδηγούς χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα ή δορυφορικά δίκτυα. Το χαρακτηριστικό “geofencing”, ως η δυνατότητα σήμανσης των ορίων μιας καθορισμένης περιοχής, επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σχετικά με ειδικά γεγονότα όπως το όχημα που φεύγει ή φτάνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή περιοχής. Τα «ενεργά» συστήματα θα ειδοποιούν επίσης τον χειριστή σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση συμβάντων ενεργοποίησης, όπως η επίτευξη μιας συγκεκριμένης θέσης ή η έξοδος από μια συγκεκριμένη περιοχή, η υπέρβαση των νόμιμων ορίων ταχύτητας, η ανάγκη τεχνικής επιθεώρησης ενός συγκεκριμένου οχήματος ή άλλων ειδικών συμβάντων ενεργοποίησης
Should you have any questions concerning wherever in addition to the way to make use of kteo, you can e mail us from the page.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *